Larix design är ett konsultföretag inom landskapsarkitektur.

Vi ritar utemiljö för såväl den privata trädgården som den mer offentliga platsen, t ex bostadsgårdar.

Vi ritar både för nyanläggning och omgestaltning.