övriga projekt

 

I samarbete med fastighetsavdelningen på Jönköpings kommun har jag även gjort förslag på ombyggnad av utemiljön vid ett äldreboende, projekterat utemiljön vid en fastighet där verksamheten ändrades till dagverksamhet för dementa samt ett bullerplank mellan E4 och en förskola i Huskvarna.Jag har även projekterat utemiljön kring avfallsanläggningen MilJön strax söder om Jönköping, tagit fram gestaltningsförslag till exploatering av tomter i Vetlanda och Malmö, och ritat förslag på ny entré till ett företag i Eksjö.

Bullerplankets utsida mot E4.

Bullerplankets insida mot förskolegården.