Inspiration


Eriksbergs förskola Tre avdelningar med olika teman.  En av småbarnsgårdarna fick temat "Prinsessor och

riddare" med slott, häst och drake.Även fallskyddsyotrna har gestaltats med tanke på temat.Eriksbergs förskola Barnen har fått en liten täppa på gården

med hus, parkeringar, frukt- och bärodlig samt flaggstång.

Här kan de leka familj, lära sig trafikregler, lära sig om odling,

skörda samt flagga vid speciella tillfällen.


Eriksbergs förskola I slutet av balansormen har ett ormbo placerats. Här kan de äldsta klättra upp och mysa tillsammans.Eriksbergs förskola Ett system av cykelslingor varvas med

lekytor och vegetationsytor. Barnen behöver träna sina förmågor

på olika material, lära sig om olika bladformer och bladfärger,

uppleva årstidsväxlingar i naturen och platser att gömma sig på.Tillgänglighet Alla barn har rätt att vara delaktiga i leken och konstgräs med stötdämpande material under är ett sätt att öka tillgängligheten. När barnen själva får bestämma blir det färgglatt och här har jag tagit upp färgerna från lekutrustningen i bakgrunden i konstgräsmattan. Mönstret ska föra tankarna till en matta. 


Utegym För att öka folkhälsan har utegym blivit populära. Här

var det ett önsemål från barn och ungdomar som nyttjar parken,

men redan under anläggningsstadiet besöktes gymmet av en

84-årig dam som tyckte det var det bästa som hänt parken.

Jag har även träffat på mammagrupper som går hit med barnvagn

och tränar. Det fungerar även för treåringar även om det går

sådär med tränandet.Spontanlek När man kommer till en lekplats man anlagt och hittar en koja av pinnar stax intill blir man glad. Det tyder på att lekmiljön även inspirerar till spontana aktiviteter.


Sittplatser Vid invigningen av den stora lekställningen i Jönköpings

stadspark kom flera föräldrar med önskemål om fler sittplatser.

Det var då dessa trädäck kom till. Du kan välja åt vilket håll du

vill se,  en varm vårdag kan man lägga sig ned och njuta av

vårsolen i ansiktet. Det är också en bra plats att duka upp fikat.

I mitten står en paraplyklippt platan.

Tillgänglighet Det är kö till den tillgänglighetanpassade gungan på den här lekplatsen. Dess glada färger och annorlunda utseende lockar alla barn oavsett funktions-nivå. Det är viktigt att de tillgänglighetanpassningar som görs fungerar för alla så att det inte blir separerande istället för integrerande.