lekplatser

 

Under mina drygt 10 år inom Jönköpings kommun ritade jag huvudsakligen lekplatser, varav bland annat Huskvarna Folkets Parks lekplats 2016 nominerades till Stadsbyggnadspriset i kategorin "god utemiljö".När jag ritar lekplatser är barnens synpunkter och idéer i fokus och jag involverar dem alltid i processen. 2014 anställdes tjugo lekexperter i åldern 3-12 år för att under en heldag arbeta med mig och en kollega för att vi skulle få reda på vad som är viktigt, bra och dåligt när det handlar om lekmiljöer.Tillsammans med en kollega har jag tagit fram ett program för Jönköpings kommuns lekplatser och aktivitetsytor. Baserat på detta har jag sedan tagit fram en åtgärdsplan för närmaste året.Under 2010 ansvarade jag för projektet att tillgänglighetsanpassa samtliga lekplatser enligt enkelt avhjälpta hinder och tillgängligheten är en självklar del i min gestaltning av lekplatser. 

Erik Dahlbergsgatans lekplats i Gränna.                                Lekplatsen i Jönköpings stadspark upprustades 2012 och         

                                                                                               fick temat John Bauer, med utskurna figurer i panelerna.