parker


Under min tid som anställd på Jönköpings kommun gestaltade och projektledde jag bland annat ombyggnaden av Friaredalen i Jönköping, vilken 2015 tilldelades stadsbyggnadspriset i klassen

"god utemiljö", samt ombyggnaden av Huskvarna stadspark.Jag tog även fram ett gestaltningsförslag för utveckling

av Jönköpings stadspark. Ombyggnad och upprustning

har gjorts i etapper. Det har varit bland annat översikt av

djurhagarna, upprustning av lekplatser och under 2018

kommer entrén till Stadsparken att byggas om.

En parkourbana var ett av de önskemål som genomfördes i Friaredalen.

Tillgänglighetsanpassningen av djurhagarna

passade även för barnen som fått en närmare

kontakt med djuren.