skolor och förskolor

 

Jag har ett brinnande intresse för att skapa attraktiva och utmanande miljöer för barn i olika åldrar och detta gör jag bland annat genom att involvera barn i processen.Exempel på förskolemiljö är nyanläggningen

av Eriksbergs förskola i Huskvarna, där jag

projekterade utemiljön.Jag har även gestaltat utemiljön kring en

gymnasieskola i Ronneby.

Eriksbergs förskola. En balanslek placerad i strid            Eriksbergs förskola. Träd med olika bark, bladform och blad-

sand för att utveckla barns taktila förmåga och                färg har valts. Placeringen mellan konstruerad lekyta, buskage,

känna skillnaden mellan strid och bakbar sand.               fikaplats, gräsyta och berg i dagen ger på sikt skugga och mys.