trädgårdar

 

Uppdragen i privata trädgårdar kan variera i omfattning. Allt ifrån att göra ett besök på någon timma, där vi ger konkreta förslag på plats, till total omgestaltning av en hel trädgård.Oavsett uppdragets omfattning börjar det alltid med ett besök på platsen. Detta ger en tydlig uppfattning om vilka tillgångar och möjligheter som finns i dagsläget och vi får också kundens syn på vad trädgården ska ha för funktioner och hur den ska användas.Med utgångspunkt från detta tar vi sedan fram en planskiss och vid behov även förslag på de växter, material och utrustning som ska användas.

"Har du en dröm har vi en lösning"                                                                     En enkel ringblomma kan lysa upp både

                                                                                                                            din trädgård och din dag.